Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Dịch vụ nấu ăn tại Cần Thơ

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN 469 lượt xem

Trong cuộc sống, việc tặng cho tài sản đặc biệt là tài sản trong gia đình là một giao dịch dân sự giữa các thành viên trong gia đình theo đó thành viên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho thành viên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn thành viên được tặng cho đồng ý nhận. Việc tặng cho tài sản sẽ được thiết lập thành hợp đồng tránh xảy ra tranh chấp sau này. Tặng cho tài sản có thể là tặng cho bất động sản, có thể tặng cho động sản.

Theo quy định tại Điều 457 Bộ luật dân sự về hợp đồng tặng cho tài sản như sau: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Đối tượng tặng cho là đồng sản:

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Đối tượng tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Tuy nhiên trong trường hợp Bên tặng cho tài sản cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữ của mình thì hệ quả của việc này sẽ ra sao theo Điều 460 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản.

Trong trường hợp tài sản tặng cho bị khuyết tật

Trong trường hợp tài sản tặng cho bị khuyết tật thì bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo cho bên được tặng cho biết về khuyết tật của tài sản tặng cho. Trường hợp bên tặng cho biết tài sản có khuyết tật mà không thông báo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho; nếu bên tặng cho không biết về khuyết tật của tài sản tặng cho thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

TƯ VẤN, RÀ SOÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

 --------------------------------------------- 

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng 

Hotline: 096 628 88 55 - 0962011118 - 02862765595

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan - An Phú-Quận 2-TP.HCM 

Email: hopdong@luatsurieng.net Website: http://www.luatsuhopdong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsuhopdong.vn/

Tags:
Đăng bởi: Luật Sư Riêng

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.