Quy định sử dụng.

Quy định chung
Quy định dịch vụ của Mientaynet.com (gọi tắt là “Quy định”) quy định các điều khoản và điều kiện mà Mientaynet.com(gọi tắt là “Miền Tây Net” hay “chúng tôi”) cung cấp các dịch vụ (“Dịch vụ”) cho bạn (gọi tắt là “Khách hàng” hay “Bạn”). Qua việc đăng ký hay sử dụng các dịch vụ của Miền Tây Net, truy cập hay sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau cho dù bạn có là Khách hàng đăng ký hay không đăng ký của Miền Tây Net. XIN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BỞI CHÚNG BAO GỒM NHIỀU THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC QUYỀN HỢP PHÁP, BỒI THƯỜNG VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

Quy định thành viên
- Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong các biểu mẫu thông tin liên lạc của Miền Tây Net là thông tin hiện thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin này nhằm đảm bảo tính kịp thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu thông tin do Khách hàng cung cấp là dối trá, không chính xác, không cập nhật và không đầy đủ thì Miền Tây Net có quyền đình chỉ hay huỷ bỏ tài khoản của Khách hàng.


- Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin đăng nhập của Khách hàng, ví dụ như Tên đăng nhập và Mật khẩu của Người sử dụng hợp pháp, và chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.


- Miền Tây Net sẽ cấp quyền Đăng nhập với dịch vụ và dữ liệu của Khách hàng cho một đại diện của Khách hàng (“Đại diện hợp pháp”), có thư uỷ quyền có thẩm quyền của Khách hàng ký trình cho Miền Tây Net, thư này phải bao gồm tuyên bố về tính xác thực, thẩm quyền và trách nhiệm theo tiêu chí riêng của Miền Tây Net.

Quy định điều kiện sử dụng


Bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ của Miền Tây Net để:


a. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác để phát tán nội dung các thông điệp đe dọa khủng bố hay mô tả cảnh tra tấn hoặc Giao diện người sử dụng rùng rợn; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm.

b. những hành vi gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mọi hành vi khiêu dâm trẻ em; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật và/hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm.

c. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác mang nội dung xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí quyết thương mại, bản quyền hay những quyền tài sản khác của bất kỳ bên nào.

d. Gửi Thư Rác Hàng Loạt (“spam”). Việc gửi thư rác dưới bất kỳ hình thức nào qua các dịch vụ của Miền Tây Net đều bị cấm. Tương tự như vậy, việc gửi thư rác từ một nhà cung cấp dịch vụ khác để quảng cáo một website, các địa chỉ email hay tận dụng bất kỳ tài nguyên nào đặt trên Miền Tây Net cũng bị nghiêm cấm.

e. việc đưa người sử dụng Internet tới bất kỳ website nào nếu website đó bị Miền Tây Net ngăn chặn, cũng sẽ vi phạm quy định này.

f. nặc danh để tiến hành các hành động bất hợp pháp, lừa đảo hay vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba;

g. vô tình hay cố ý cho phép những người khác sử dụng dịch vụ của Miền Tây Net: (i) thực hiện các hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, phỉ báng, xâm phạm đời tư hay xâm chiếm; (ii) để thay thế, đánh cắp, tham nhũng, vô hiệu hóa, phá hủy, xâm lấn hay vi phạm bất kỳ biện pháp an ninh hay mã hóa của bất kỳ file, cơ sở dữ liệu hay mạng máy tính nào; (iii) để can thiệp vào việc sử dụng mạng lưới của Miền Tây Net của khách hàng khác hay người sử dụng hợp pháp; (iv) hay bằng cách mà theo quan điểm của Miền Tây Net, nó trái với các nguyên tắc đạo đức và nghi thức internet chung được chấp nhận.

h. cố gắng truy cập vào bất kỳ tài khoản hay tài nguyên máy tính nào không thuộc sở hữu của bạn và không được phép của chủ sở hữu (ví dụ: can thiệp bất hợp pháp);

i. giả danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tuyên bố sai trái hay chính thức của Miền Tây Net để xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một các nhân hay tổ chức;

k. Nội dung Người lớn/Bất hợp pháp
Miền Tây Net không chấp thuận hay cho phép những nội dung trên trang web hay việc truyền những dữ liệu có chứa tài liệu tục tĩu hay bất hợp pháp hay khuyến khích hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động cờ bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và khuyến khích hay xuất bản bất cứ tài liệu nào vi phạm pháp luật về tội phạm nhân quyền.

Miền Tây Net bảo lưu quyền đình chỉ hay huỷ bỏ ngay lập tức bất kỳ tài khoản hay hoạt động truyền dữ liệu nào vi phạm chính sách này mà không cần báo trước.

Ngoài ra, nếu Khách hàng vi phạm chính sách này, Miền Tây Net sẽ chủ động hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan hành pháp và chính quyền trong việc thu thập và chuyển giao thông tin về Khách hàng, trang web của Khách hàng, nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp, và những người có thể có truy cập, thu thập hay sử dụng những nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp.

l. Hành vi sai trái
Khách hàng không được vi phạm hay cho phép các hành vi sai trái hay phá hoại có thể bị kiện ra tòa án dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng thông tin xúc phạm, khiếm nhã hay đời tư của một người mà không được sự đồng ý của họ hay cố tình gây ảnh hưởng xấu tới tình cảm của họ.


m. Truy cập và Can thiệp
Nghiêm cấm những hành vi xâm phạm hay âm mưu xâm phạm các hệ thống Miền Tây Net hay ngắt quãng các dịch vụ Miền Tây Net, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. Những ví dụ về xâm phạm hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) truy cập hay sử dụng bất hợp pháp các Dịch vụ Miền Tây Net, kể cả những hành vi thăm dò, quét hay thử mức độ nhạy cảm của một hệ thống hay xâm phạm an ninh hay các biện pháp cấp quyền mà không có sự cho phép của Miền Tây Net; hay (ii) Can thiệp vào Dịch vụ của bất kỳ khách hàng hay mạng máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn, làm tràn đường truyền hay cố tình làm một hệ thống bị quá tải và tấn công diện rộng; hay (iii) Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay thường trình nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ; hay (iv) Bất kỳ hành vi nào tải file quá lớn một cách phi lý lên cơ sở hạ tầng của Miền Tây Net.

n. Khách hàng không được dịch ngược, rã, giải mã, rút trích, đảo ngược thiết bị hay những hành vi khác để lấy mã nguồn của “các công cụ phần mềm” (bao gồm những công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) của các Dịch vụ hay bất kỳ phần mềm nào khác trên trang web Miền Tây Net.

o. Xâm phạm bản quyền và thương hiệu
Dịch vụ Miền Tây Net chỉ được sử dụng vào các mục đích hợp pháp. Nghiêm cấm các hành vi truyền, phân phát hay lưu trữ bất kỳ tài liệu nào vi phạm pháp luật hay các quy định tương ứng, kể cả pháp luật kiểm soát xuất khẩu. Các tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu được bảo vệ bởi bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết thương mại hay những quyền sở hữu trí tuệ khác. Nếu bạn sử dụng tài liệu của người khác, bạn phải được sự đồng ý của họ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn là tác giả và chủ sở hữu bản quyền hay/và người được cấp phép hợp pháp đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn tải lên và bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng không một nội dung nào vi phạm thương hiệu hay các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Miền Tây Net bảo lưu quyền đình chỉ hay chấm dứt (những) hoạt động truyền dữ liệu của Khách hàng vi phạm những chính sách này và bất kỳ quy định pháp luật nào khác, theo tiêu chí của Miền Tây Net.

p. Các hành vi khác
Cho dù hợp pháp hay không hợp pháp, Miền Tây Net bảo lưu quyền quyết định điều gì gây tổn hại cho Khách hàng của mình, hoạt động hay uy tín của họ, kể cả những hành vi hạn chế hay ngăn cản bất kỳ người sử dụng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ hay Internet.

Xin lưu ý rằng Miền Tây Net giữ quyền giám sát, đình chỉ, hạn chế, xóa, sửa đổi hay tạm ngừng bất kỳ nội dung tài khoản nào hay sự truyền dữ liệu nào nếu chúng vi phạm bất kỳ chính sách nào bên trên. Nếu thích hợp, Miền Tây Net sẽ chuyển những khiếu nại sang các cơ quan hành pháp, và trong trường hợp đó, Miền Tây Net sẽ chủ động hỗ trợ các cơ quan hành pháp tiến hành điều tra, truy tố các hành vi vi phạm, kể cả đình chỉ tài khoản và thông tin dữ liệu của khách hàng.

Những khiếu nại về những người vi phạm Chính sách của chúng tôi nên gửi qua thư điện tử về địa chỉ gopy@mientaynet.com. Mỗi khiếu nại đều được điều tra và có thể dẫn tới việc huỷ bỏ ngay lập tức các Dịch vụ mà không cần báo trước.

Những thông tin khác:
Bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới những Quy định pháp luật của chúng tôi xin gửi về 
phuc@mientaynet.com
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.
Miền Tây Net - Net người miền Tây