Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Dịch vụ khác tại Khu vực khác

Cần gì khi mua lại doanh nghiệp cổ phần 337 lượt xem

Khi mua doanh nghiệp cổ phần nhà đầu tư thường nắm hết tất cả thông tin về doanh nghiệp đó. Tuy nhiên một số báo cáo tài chính cũ của doanh nghiệp chỉ được đưa bản photo mà không đưa bản chính. Báo cáo tài chính là gì tại sao nó lại quan trọng như vậy có cần thiết là cần bản gốc không. Cùng businessforsale tìm hiểu dưới đây nhé.

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo quy định chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính được sử dụng trong phân tích đầu tư, là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích vốn, cổ phần của doanh nghiệp, lợi nhuận giữ lại.

Các con số trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: sản phẩm, dịch vụ. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin của doanh nghiệp về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

 

Hiện tại, pháp luật không có quy định về việc giao, nhận báo cáo tài chính khi mua bán doanh nghiệp. Việc giao, nhận báo cáo tài chính chủ yếu là dựa trên sự thỏa thuận của các bên khi thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp. Bên người mua không có quyền bắt bên bán giao sổ sách và báo cáo tài chính của doanh nghiệp họ. Việc yêu cầu bản báo cáo tài chính những năm trước không bắt buộc nhưng để tránh các rủi ro thì việc nắm được báo cáo tài chính năm trước và nợ còn lại của doanh nghiệp trước đó. Vì về cơ bản, các vấn đề về thuế sẽ do chủ doanh nghiệp đứng trên mặt pháp lý có nghĩa vụ nộp thuế và chịu trách nhiệm. Nhưng chuyển đổi người sở hữu người chủ cũ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi. Trong trường hợp người chủ củ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Như vậy, nếu doanh nghiệp cổ phần người mua chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển giao thì sau đó doanh nghiệp người sở hữu mới phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đó.

Tags:
Đăng bởi: thao dang

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.