Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Quà tặng tại Miền Tây

Quilling handicrafts 544 lượt xem

We produce souvenir crafts, mainly quilling paper ones with various designs, namely, pen boxes quilling, tissue boxes quilling, 

earrings quilling ,jewelry boxes quilling, book marks quilling, greeting cards quilling, Vietnamese landscape pictures quilling, company logos and so on.Not only are these beautiful quilling handicrafts made for use,

No 13, Alley 11, Luong Dinh Cua street, Kim Lien ward Dong Da district, Ha Noi

Phone: 098 999 8210

Email: thuongthuong.net@gmail.com

www.thuongthuong.net

BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

Bank headquarters: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

Swift code: BFTVVNVX

PayPal: thuongthuong.net@gmail.com

 

 

  

High-end jewelry box, jewelery box. Decorated with new twists.

 

 

 

High-end jewelry box, jewelery box. Decorated with new twists.

 

Greeting Quilling greeting card

 

 Quilling handicrafts

 

Quilling paper hanging hanging room

 

 

 

Magnet quilling Ha Noi

 

 Website:  http://www.thuongthuong.net/

Tags:
Đăng bởi: Thu Thương

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.