Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Dịch vụ khác tại Trà Vinh

Chiếu trúc giá tốt 405 lượt xem

chăm nửa soi trúc nâu và chiểu trúc trắng giá như phanh.

soi trúc 2017 bền xinh xẻo, rọi trúc dễ lau, qua

+soi trúc hạt đen(nâu) nhiều viền tuần tra đa bao loanh quanh chiểu. 
-1m8 x 1.9m ví: 640.000
-1m6 x 1.9m giá như: 600.000
-1m4 x 1.9m ví: 530.000
-1m2 x 1.9m giá như: 480.000
-1m x 1.9m ví  :  460.000
-0.8mx1.9m giá : 450.000
+chiếu tướng trúc hạt đen(nâu) chả nhiều viền.
-1m8 x 1.9m giá như: 620.000
-1m6 x 1.9m giá: 580.000
-1m4 x 1.9m ví: 520.000
-1m2 x 1.9m ví: 460.000
-0.8mx1.9m giá như : 430.000

+rọi trúc hạt trắng(vàng) mắt nhỏ.
-1m8 x 1.9m giá như: 640.000
-1m6 x 1.9m ví: 600.000
-1m4 x 1.9m giá: 530.000
-1m2 x 1.9m ví: 480.000
-1m x 1.9m giá như  :  460.000
-0.8mx1.9m giá như : 450.000

+soi trúc hạt trắng(vàng) mắt to.
-1m8 x 1.9m giá như: 640.000
-1m6 x 1.9m giá: 600.000
-1m4 x 1.9m giá như: 530.000
-1m2 x 1.9m giá: 480.000
-1m x 1.9m ví  :  460.000
-0.8mx1.9m giá như : 450.000

Tags:
Đăng bởi: Pham Thang

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.