Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Máy tính, viễn thông tại Cần Thơ

The Impossible Quiz 191,903 lượt xem

Skips: When you complete a certain number of questions, you’ll be rewarded with a skip. Using a skip will let you skip a question if you find said question too difficult, or simply can’t be arsed. There are 7 skips to be earned. Bombs: These questions are timed. You’ll have until the bomb detonates to answer the question or it’ll be game over. The time limit for these questions can range from a generous length of 10 seconds to as ridiculously short as 1 second. https://theimpossiblequiz.games

Tags:
Đăng bởi: The Impossible Quiz

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.