viettilese11@gmail.com
0902879312
Bạc Liêu
viettilese11@gmail.com
viettilese11@gmail.com
  • viettiles

    With the passion and our track-n-trace system, we can regularly update on your production schedule if confirmed. Viettiles' factories have been verified and certified for ISO 9001 for kinds of handmade products. http://www.viettiles.com/...

    Bạc Liêu :: Việc làm :: Bởi: viettilese11@gmail.com 2 ngày trước
    186 lượt xem
Xem thêm
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.
Miền Tây Net - Net người miền Tây