Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Dịch vụ khác tại Cần Thơ

EMAIL CÓ ĐƯỢC XEM LÀ HỢP ĐỒNG 41 lượt xem

Hiện nay, các bên thường sử dụng các loại hình thông tin điện tử để giao kết nhằm giảm thiểu thời gian cũng như chi phí cho việc đi lại. Đặc biệt việc giao kết thông qua email được các bên sử dụng nhiều hơn cả. Việc giao kết qua email có được xem là hợp đồng?

Việc email có được xem là hợp đồng hay không, các bên phải đảm bảo các vấn đề sau:

1. Phải có một thỏa thuận chi tiết về giao kết hợp đồng qua Email phù hợp với Luật Giao dịch điện tử 2005.

2. Mỗi bên phải có hệ thống kiểm soát nội bộ về giao dịch qua Email, bao gồm nhân lực, phương tiện và qui chế quản lý. Nhân lực tham gia phải thực sự trung thực, cẩn trọng. Phương tiện phải hiện đại bảo đảm chất lượng, qui chế quản lý phải chặt chẽ và đầy đủ.

3. Các bên phải thống nhất được với nhau về trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng qua mail trong đó phải thỏa thuận rõ về điều kiện để tài liệu giao dịch qua mail có hiệu lực, tính toàn vẹn của dữ liệu, qui trình khởi tạo dữ liệu qua mail, qui trình gửi, qui trình nhận, xác nhận việc gửi nhận, địa điểm gửi, địa điểm nhận, thời điểm tài liệu giao dịch qua mail có hiệu lực, qui tắc bảo mật thông tin, trách nhiệm bồi thường thiệt hại…

4. Các bên phải đăng ký với nhau về mẫu dấu công ty, mẫu dấu chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký hợp đồng, tên và nhân thân của nhân viên giao dịch của hai bên, địa chỉ email sử dụng để giao dịch, địa điểm giao dịch, số điện thoại, số Fax liên hệ…

5. Các bên phải có bản gốc để đối chiếu và phải có nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn giữa bản gốc và bản Email tùy theo tính chất của từng giao dịch.

Ngoài ra, cùng với việc giao dịch bằng email, thì giao dịch viên của các bên cần phải liên lạc với nhau bằng điện thoại, fax,… Đây là các phương tiện liên lạc phụ trợ làm tăng thêm tính minh bạch và tính chứng cứ của giao dịch.

TƯ VẤN, RÀ SOÁT VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

 --------------------------------------------- 

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng 

Hotline: 096 628 88 55 - 0962011118 - 02862765595

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan - An Phú-Quận 2-TP.HCM 

Email: hopdong@luatsurieng.net 

Website: http://www.luatsuhopdong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatsuhopdong.vn/

Tags:
Đăng bởi: Luật Sư Riêng
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.