Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Dịch vụ khác tại Cần Thơ

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 125 lượt xem

Hỏi: Ðề nghị cho biết trường hợp Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà ở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bị mất có được cấp lại không?
 

 
Nguyễn Văn Mạnh (Hà Bắc)
 


Trả lời:

Theo Nghị định số 95/2005 của Chính phủ, thì trường hợp Giấy ghi nhận (GCN) quyền nắm giữ nhà ở đã được cấp theo quy định mà bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở, công trình xây dựng, biết về việc mất GCN & phải có xác thực của cơ quan công an phường, xã, thị trấn nơi mất GCN.

Ðối với khu vực đô thị thì phải đăng tin tám lần tiên tục trên phương tiện tin tức đại chúng về việc mất GCN; riêng với khu vực nông thôn, phải niêm yết thông báo về việc mất GCN tại chi nhánh UBND xã ở trong thời hạn 15 ngày.

thủ tục đề nghị cấp lại GCN quyền sở hữu nhà ở bao gồm: Ðơn đề nghị cấp lại GCN, ở trong đó nêu rõ lý do mất GCN và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp lý về lời khai của mình; giấy tờ xác nhận về việc mất GCN và biên lai chứng thực đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất GCN như đã nêu trên.

Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất GCN tại trụ sở UBND xã, chủ nắm giữ nộp hồ sơ xin cấp lại GCN quyền nắm giữ nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền cấp GCN. ở trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp GCN có trách nhiệm cấp lại GCN cho chủ nắm giữ & đóng dấu "cấp lại lần thứ..." vào GCN cấp lại.
 


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có muốn vay thế chấp sổ đỏ trong vòng 10 ngày tại Thái Bình

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Văn Thắng

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.