Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Việc làm tại Bạc Liêu

Thông báo nghiệp vụ đấu thầu 113 lượt xem

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA

ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

    Học viện Tài chính – Bộ Tài chính liên kết với trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh khoá Đấu thầu cơ bản.

1 Đối tượng:

- Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Cán bộ Quản lý Dự án, Cán bộ Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, Học sinh, Sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

2.  Nội dung khoá học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản:

Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành.

   Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

   Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

   Chuyên đề 3: Hợp đồng

   Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

   Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

   Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

   Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

   Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

   Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

3. Thời gian học:

   - Khai giảng đợt 1: ngày 30 tháng 06 năm 2018.

   - Khai giảng đợt 2: ngày 28 tháng 09 năm 2018.

  Sáu buổi (6 buổi/3 ngày )

4. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên TP.Cần Thơ

    Số 41 Cách mạng tháng 8, P.An hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

5. Giảng viên:

    Các GS, TS, Các chuyên gia đang công tác tại Bộ Kế hoạch và đầu tư, Trung Tâm trợ đấu thầu. Cục quản lý đấu thầu. Bộ kế hoạch và Đầu tư.

6. Học phí: 1.300.000 (một triệu ba trăm nghìn đồng)/ khoá. (Học phí không gồm tài liệu, chứng chỉ)

7. Cấp chứng chỉ:

   Khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản (cấp chứng chỉ) theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 13/5/2010.

8. Phương thức đăng ký:

-Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ ngắn hạn, Số 2L, đường Nguyễn Thông, P.An Thới, Q.Bình Thủy, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Điện thoại: 02926547685-Hotline: 0944450246, Email:giaoduchg@gmail.com.

Tags:
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.