Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Máy tính, viễn thông tại Khu vực khác

Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 204 lượt xem

Đối với mỗi doanh nghiệp nếu quản trị nhân sự kém hoặc không biết quản trị nhân sự thì dù có tài chính dồi dào, tài nguyên vật tư­ phong phú, máy móc thiết bị hiện đại thì cũng trở nên vô ích. Việc quản trị nhân sự sẽ tạo ra văn hóa của công ty và tạo ra sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay sự bất ổn định, căng thẳng trong công ty.

Căn bản nội dung của quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản. Chức năng của tổ chức chính là quản trị tài nguyên nhân sự, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

  1. Phân tích công việc
  2. Tuyển dụng nhân viên
  3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
  4. Nâng cao hiệu quả sử dung lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Quy trình quản lý nhân sự  sẽ gắn liền với việc tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.

Vai trò của quản trị nhân sự

Tư­ vấn nhân sự cho các bộ phận khác:

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề công nhân bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ công nhân vắng mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc mắc về chế độ phụ cấp… Trong tất cả các vấn đề trên, người phục trách về nhân sự và nhân viên bộ phận nhân sự nắm vững chính sách nhân sự của Nhà n­ứớc và doanh nghiệp đảm nhận việc giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể và t­ư vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp.

Cung cấp các dịch vụ:

Quản lý nhân sự có vai trò quan trọng bởi vì họ sàng lọc đúng nhân viên trong quá trình tuyển dụng. Họ đề xuất các sáng kiến và tiêu chuẩn thiết kế phù hợp nhất cho mỗi công việc cụ thể. Khi cần thiết, họ cũng cung cấp sự chuẩn bị cho nhân viên, giúp phát triển các kỹ năng cần thiết cho hiện tại và sau đó tiếp tục những kỹ năng mới. Ngoài ra, các ch­ương trình đào tạo đều được bộ phận nhân viên sắp đặt kế hoạch và tổ chức và th­ường được các bộ phận khác tham khảo ý kiến.

Bộ phận quản trị nhân sự cũng quản lý các chư­ơng trình l­ương h­ưu, lư­ơng bổng, an toàn lao động. L­u trữ và bảo quản các hồ sơ nhân viên có hiệu quả, giúp cho các bộ phận khác đánh giá chính xác việc hoàn thành công việc của nhân viên.

Kiểm tra nhân viên:

Hệ thống quản lý nhân sự thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua quá trình đánh giá năng lực. Ví dụ như đánh giá và phát triển năng lực lãnh đạo cho cấp quản lý hoặc đánh giá hành vi.

Những việc này hướng nhân viên hành động theo năng lực của họ và cũng cung cấp các dự tính để đạt được tiến bộ. Năng lực của nhân viên theo vai trò của họ sẽ được giám sát thường xuyên. Với khái niệm này, các nhân viên có thể cho ra một phác thảo về mục tiêu và cách tiến đến mục tiêu cuối cùng nhằm giúp phát triển bản thân. Bằng cách này, nhân viên được thúc đẩy và thực hiện công việc tốt hơn.

 Kiểm tra thông qua việc đo l­ường, đánh giá, phân tích các đơn khiếu nại, các tai nạn lao động, các kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý do vắng mặt của nhân viên, các biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra các bộ phận quản trị nhân sự phải được thực hiện bằng văn bản thông báo cho các bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo lên nhà quản trị cấp trên của phần mềm ERP.

Quản lý nhân sự dường như là 1 chu trình khá phức tạp cùng khối lượng vô cùng lớn và rất dễ gây nhầm lẫn chính vì lẽ đó chúng ta càng cần phải áp dụng Công nghệ thông tin để giúp đơn giản hóa các vấn đề liên quan đến nhân sự, tính lương công nhân viên theo đặc thù của từng doanh nghiệp. Vậy phần mềm quản lý nhân sự sẽ làm được những gì?

Nào chúng ta cùng tìm hiểu phan mem crm la gi?

 

Tags:
Đăng bởi: Tiepits

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.