Kinh doanh tổng hợp tại Cần Thơ

Nhập khẩu ủy thác hàng phế liệu 162 lượt xem

Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công ty không đủ khả năng thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu? Bạn có ý định ủy quyền cho một công ty khác thay mình thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu? Hãy cùng Nguyên Anh tìm hiểu về Nhập khẩu ủy thác hàng phế liệu Trung Quốc ở bài viết sau.

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và phế liệu

- Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

- Luật Bảo vệ môi trường 2014

- Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

2. Luật sư tư vấn:

Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu quy định tại Phụ lục của Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 76 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định:

"Điều 76. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

1. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường;

b) Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm sau:

a) Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

b) Phải xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không được cho, bán tạp chất đi kèm phế liệu;

c) Phải tái xuất phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp không tái xuất được thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải;

d) Thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của Chính phủ."

Theo Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định:

 

"Điều 55. Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất."

Như vậy theo quy định của pháp luật, bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho một công ty khác thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên, đối với cả công ty bạn và công ty được ủy quyền đều cần thỏa mãn những điều kiện nhất định. Cụ thể:

Đối với công ty của bạn: được quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu:

- Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện bảo vệ môi trường

- Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu

- Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn bảo vệ môi trường

- Đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

Còn đối với công ty được ủy quyền: được quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, theo đó, công ty này cần có những điều kiện sau:

- Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã đáp ứng đúng các quy định tại Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của thương nhân ủy thác nhập khẩu (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)

- Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này

- Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Quy định về điều kiện nhập khẩu phế liệu được quy định chi tiết trong Chương VIII Nghị định 38/2015/NĐ-CP từ các Điều 55 đến Điều 63, bạn có thể tìm hiểu để biết thêm chi tiết.

Bên cạnh đó, ngoài yêu cầu về chủ thể thực hiện hành vi nhập khẩu phế liệu còn có yêu cầu về phế liệu nhập khẩu, theo đó, phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành, đồng thời đáp ứng được các điều kiện tương ứng được mô tả trong danh mục.

 

Nếu công ty được ủy quyền thỏa mãn những điều kiện trên và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu thì bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng ủy quyền với công ty này thay mình thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Nguồn: luatminhkhue

Tags:
Đăng bởi: cat
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.