Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Kinh doanh tổng hợp tại Cần Thơ

Thùng phuy, kẹp nắp niêm phuy, xô nhựa, xô thiếc, bao jumbo, can nhựa 201 lượt xem

Thùng phuy thép 20L, thùng phuy thép 200L, thùng phuy nhựa 220L …

Kẹp nắp phuy (kềm bấm nắp seal), kẹp nắp xô thiếc, kẹp nắp xô nhựa …

Niềng nắp thùng, ron nắp thùng, ron nắp thùng phuy thép …

Xô thiếc 18L, xô thiếc 20L, xô nhựa 18L, xô nhựa 20L

Bao jumbo, can nhựa, bao bì nhựa …

Website: http://mainguyenhoanggia.com

Liên hệ: Nguyễn Hoàng Công – 0908589618

Email: vicon77vn@gmail.com

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Hoàng Công
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.