Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Du lịch tại Khu vực khác

Làm thế nào để phân loại tài nguyên du lịch 272 lượt xem

 Phân loại tài nguyên du lịch

– Phân loại theo WTO:

Cung cấp tiềm năng (VH kinh điển, TN kinh điển, vận động vui chơi)Cung cấp hiện tại (giao thông, thiết bị, hình tượng tổng thể)Tài nguyên kĩ thuật (khả năng hoạt động, cách thức và tiềm lực khu vực)

– Phân loại theo tác giả Bùi Thị Hải Yến

Tài nguyên du lịch nhân văn:TNDL nhân văn vật thể (DSVH thế giới, di tích khảo cổ,di tích lịch sử, di tích kiến trúc, danh lam thắng cảnh, công trình đương đại, vật kỉ niệm và cổ vật).TNDL nhân văn phi vật thể (DSVH phi vật thể, lễ hội, nghề và làng nghề, ẩm thực, các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học, sự kiện thể thao văn hóa).Tài nguyên kinh tế – kĩ thuật và bổ trợ: (đường lối chính sách phát triển du lịch, tổ

chức quản lý, quy hoạch du lịch, nguồn lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật, xúc tiến quảng bá, kết cầu hạ tầng).

– Phân loại theo Ngô Tất Hổ

Thiên nhiên (cảnh quan địa văn, cảnh quan thủy văn, khí hậu và sinh vật, cảnh quan tự nhiên khác)Nhân văn (di tích lịch sử, điểm nhân văn hiện đại, điểm hấo dẫn nhân văn trừu tượng, hấp dẫn nhân văn khác).Dịch vụ (dịch vụ du lịch, các dịch vụ khác)

Dựa vào các cách phân loại trên, tài nguyên du lịch được chia làm 2 loại chính:

– Tài nguyên du lịch tự nhiên

Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm địa hình, khí hậu, nguồn nước, thực và động vật.

– Tài nguyên du lịch nhân văn.

Các di tích lịch sử-văn hoá, kiến trúc; các lễ hội; các đối tượng gắn liền với yếu tố dân tộc học; các làng nghề thủ công truyền thống; các đối tượng văn hoá, thể thao và hoạt động nhận thức khác.

Như vậy, tài nguyên du lịch được xem như tiền đề để phát triển du lịch. Tài nguyên du lịch càng phong phú, càng đặc sắc bao nhiêu thì sức hấp dẫn và hiệu quả hoạt động du lịch càng cao.

Tham khảo các dịch vụ của Tri Thức Cộng Đồng:+ phần mềm turnitin+ mô hình 5 áp lực cạnh tranhXem đầy đủ tại: https://trithuccongdong.net/khai-niem-va-phan-loai-tai-nguyen-du-lich.html

Tags:
Đăng bởi: Khach_1520845753
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.