Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Việc làm tại Cần Thơ

Thử sức với Part 5 đề thi TOEIC để xác định trình độ 1,367 lượt xem

Bạn có giải được các câu hỏi Part 5 (Điền vào chỗ trống) của các đề thi TOEIC sau đây?

The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.

A. see
B. seen
C. seeing
D. has seen

ĐÁP ÁN: The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. --> Câu lạc bộ thể dục có lượng khách hàng tăng đều đặn và đang muốn phát triển thêm các chương trình mới.A. see --> (động từ nguyên mẫu)B. seen --> (động từ cột 3)C. seeing --> (động từ thêm -ing)D. has seen --> (thì hiện tại hoàn thành)"The fitness club"= là chủ ngữ số ít -> cần động từ số ít -> loại A. Lựa chọn B "seen" cần có trợ động từ "have/has" hoặc "to be". Tương tự, lựa chọn C "seeing" cần có "to be" -> loại B và C --> cuối cùng chọn D.

I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.

A. see
B. will see
C. have seen
D. had seen

ĐÁP ÁN:I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months.

A. popular
B. popularize
C. popularity
D. popularized

ĐÁP ÁN:The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.A. popular --> phổ biến (tính từ)B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)D. popularized --> (động từ dạng V_ed)Sau mạo từ THE ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.

Nếu bạn làm đúng 2/3 câu, bạn đã sẵn sàng để luyện thi TOEIC tại trang web GiaSuToeic.com.

Học ở đây, khi làm bài tập xong mình biết kết quả luôn, mọi đáp áp đều được giải thích kỹ lưỡng và có phần dịch nghĩa rõ ràng. Cách học này giúp mình nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe và đọc mà không hề tốn nhiều thời gian.

Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả, cái bạn cần làm bây giờ là một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc luyện thi thôi. Đó là lý do bạn nên học khóa luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic.

Bạn có thể kết hợp việc luyện thi giải đề và học với gia sư khi học khóa luyện thi toeic cấp tốc. Gia sư sẽ là người sẽ kèm bạn và giải quyết tất cả những câu hỏi và những khó khăn của bạn trong quá trình luyện thi để đạt điểm như mong muốn.

Xem thêm: https://giasutoeic.com/luyen-thi-toeic-cap-toc/?r=star

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Minh

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.