Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Dịch vụ khác tại Cà Mau

Vòng bi hạt tròn NSK,SKF,KOYO,KBC,NTN,FAG,NACHI 160 lượt xem

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA BÁCH KHOA

Địa chỉ Miền Bắc: Số 146 phố Phan Bá Vành,phường Cổ Nhuế,quận Bắc Từ Liêm,thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Miền Nam : 202Chu Văn An,P26,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động : 0916886642 (Ngọc Anh) , 0986966338( Nam Hải)

Website: http://phukiencodien.com   -Mail: thietbi.bkmec@gmail.com

 

Vòng bi KBC,KOYO,SKF,NSK,KG,NTN

 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020

 6000 ZZ, 6001 ZZ, 6002 ZZ, 6003 ZZ, 6004 ZZ, 6005 ZZ, 6006 ZZ, 6006 ZZ, 6007 ZZ, 6007 ZZ, 6008 ZZ, 6009 ZZ, 6010 ZZ, 6011 ZZ, 6012 ZZ, 6013 ZZ, 6014 ZZ, 6015 ZZ, 6016 ZZ, 6017 ZZ, 6018 ZZ, 6019 ZZ, 6020 ZZ

 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220

 6200 ZZ, 6201 ZZ, 6202 ZZ, 6203 ZZ, 6204 ZZ, 6205 ZZ, 6206 ZZ, 6207 ZZ, 6208 ZZ, 6209 ZZ, 6210 ZZ, 6211 ZZ, 6212 ZZ, 6213 ZZ, 6214 ZZ, 6215 ZZ, 6216 ZZ, 6217 ZZ, 6218 ZZ, 6219 ZZ, 6220 ZZ

6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318,6319, 6320

 6300 ZZ, 6301 ZZ, 6302 ZZ, 6304ZZ,6305ZZ,6306ZZ,6307ZZ,6308ZZ,6309ZZ,6310ZZ,6311ZZ,6312ZZ,6313ZZ,6314ZZ, 6315 ZZ, 6316 ZZ, 6317 ZZ, 6318 ZZ, 6319 ZZ, 6320 ZZ

16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 16022, 16024

 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811,6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6800 ZZ

 6801 ZZ, 6802 ZZ, 6803 ZZ, 6804 ZZ, 6805 ZZ, 6806 ZZ, 6807 ZZ, 6808 ZZ, 6809 ZZ, 6810 ZZ, 6811 ZZ, 6812 ZZ, 6814 ZZ, 6815 ZZ, 6816 ZZ,6817ZZ,6818ZZ,6819ZZ,6820ZZ

 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916,6917,6918,6920

 6901 ZZ, 6902 ZZ, 6903 ZZ, 6904 ZZ, 6905 ZZ, 6906 ZZ, 6907 ZZ, 6908 ZZ, 6909 ZZ, 6910 ZZ, 6911 ZZ, 6912 ZZ, 6913 ZZ, 6914 ZZ, 6915 ZZ, 6916 ZZ,6917ZZ,6918ZZ,6920ZZ

 62200 2RS, 62201 2RS, 62202 2RS, 62203 2RS, 62204 2RS, 62205 2RS, 62206 2RS, 62207 2RS, 62208 2RS, 62209 2RS, 62210 2RS, 62300 2RS, 62301 2RS, 62302 2RS, 62303 2RS, 62304 2RS, 62305 2RS, 62306 2RS, 62307 2RS, 62308 2RS, 62309 2RS, 62310 2RS, 63000 2RS, 63001 2RS, 63002 2RS, 63003 2RS, 63004 2RS, 63005 2RS, 63006 2RS, 63007 2RS, 63008 2RS, 63009 2RS, 63010 2RS

6400,6401,6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209,

5210, 5200 2RS, 5201 2RS, 5202 2RS, 5203 2RS, 5204 2RS, 5205 2RS, 5206 2RS, 5207 2RS, 5208 2RS, 5209 2RS, 5302 2RS, 5303 2RS, 5304 2RS, 5305 2RS, 5306 2RS, 5309 2RS, 1204 K, 1205 K, 1206 K, 1207 K, 1208 K, 1209 K, 1210 K, 1211 K, 1212 K , 1213 K, 1214, 1215 K, 1216 K, 1300 E, 1301 E, 1302 E, 1303 E, 1304, 1305, 1306,1307, 1308, 1309, 1310, 1312, 1304 K, 1305 K, 1306 K, 1307 K, 1308K, 1309 K, 1310 K, 1311 K, 1312 K, 2200 E, 2201 E, 2202, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2204 K, 2205 K, 2206 K, 2207 K, 2208 K, 2209 K, 2210 K, 2211 K, 2212 K, 2200 E 2RS, 2201 E 2RS, 2202 2RS, 2203 2RS, 2204 2RS, 2205 2RS, 2206 2RS, 2207 2RS, 2208 2RS, 2209 2RS, 2210 2RS, 2211 2RS, 2212 2RS, 2300 E, 2301 E, 2302, 2304, 2305, 2306,2307,2308,2309,2310, 2311, 2312, 2304 K, 2305 K, 2306 K, 2307 K, 2308 K, 2309 K, 2310 K, 2311 K, 2312 K, 2302 2RS, 2303 2RS, 2304 2RS, 2305 2RS, 2306 2RS, 2307 2RS, 2308 2RS, 2309 2RS, 2310 2RS

Điện thoại di động : 0916886642 (Ngọc Anh) , 0986966338( Nam Hải)

Website: http://phukiencodien.com   -Mail: thietbi.bkmec@gmail.com

 

 

Tags:
Đăng bởi: Ngọc Anh
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.