Dịch vụ khác tại Trà Vinh

Ưu đãi cực mạnh kiểm định cầu trục 167 lượt xem


Các cách thức kiểm định cầu trục
★ kiểm định kỹ thuật bình yên cầu trục lần đầu: Là hoạt động cho rằng Hiện trạng kỹ thuật bình yên của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Điệu kiện kỹ thuật bình yên sau khi cài đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
★ kiểm định kỹ thuật bình yên cầu trục định kỳ: Là hoạt động cảm thấy rằng tình trạng kỹ thuật an ninh của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chí kỹ thuật bình yên khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
★ kiểm tra kỹ thuật bình an cầu trục thất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật bình an cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các tình huống sau:

Để đăng ký chương trình Giảm giá vui lòng call tới: 0123 726 1111

Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tiến có ảnh hưởng tới Tình hình kỹ thuật bình yên của vũ trang.
Sau khi thay đổi Địa điểm lắp ráp.
Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
kiểm tra cầu trục
ảnh trong Quy trình kiểm định cầu trục

kiem dinh cau trau 2

Các Các giai đoạn kiểm tra cầu trục cần thực hành theo trình tự:
+ kiểm tra bên ngoài cầu trục: kiểm định và rà soát bên ngoài vũ trang cầu trục có những dấu hiệu lạ, không xài được hay ko, nếu có nên phải chỉnh sửa ngay tức khắc
+ kiểm tra kỹ thuật an ninh cầu trục: bằng các kỹ thuật kiểm tra , kiểm tra lại cầu trục có những dấu hiệu thất thường nào hay không, các tính năng vẫn hoạt động tốt hay hông....
+ kiểm tra hoạt động cầu trục: test cầu trục với không tải, đánh giá và đánh giá Năng lực hoạt động của cầu trục khi không tải. Sau đó, kiểm tra hoạt động của cầu trục khi có tải và một số phương thức thử khác.
+ Xử lý các kết quả xuyên suốt trong Các bước kiểm tra cầu trục. Lập công bố chi tiết về tình trạng.


Điệu kiện ÁP DỤNG
- TCVN 4244:2005, thiết bị nâng tạo kiểu, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - ý muốn bình yên đối với đối trọng và ổn trọng;
- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - tiêu chuẩn an toàn chung;
- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ - yêu cầu đặt ra an toàn đối với trang bị điện;
- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - nhu cầu thử thuỷ lực về an toàn;
- TCVN 9358 : 2012 cài đặt hệ thống nối đất trang bị cho các nhà cửa công nghiệp – sở thích chung;
- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - dạy học tạo kiểu, kiểm định và bảo trì hệ thống;
- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn nhà nước về bình an lao động đối với vũ trang nâng.

Để nhận có bảng giá kiểm định cầu trục hợp lý nhất, vui lòng liên hệ phòng ban kinh doanh.  0123 726 1111

Website: http://antoanlaodong.org/

Tags:
Đăng bởi: phan huu
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.