Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Điện Gia dụng tại An Giang

Pa lăng điện xích KUDONG 1 tấn 2 tấn 2.8 tấn 3 tấn 5 tấn 35 tấn 50 tấn 60 tấn 70 tấn 299 lượt xem

CÔNG  TY TNHH  MTV  TOÀN ĐẠI THÀNH

CHÚNG TÔI XIN GỬI LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG TỚI TOÀN THỂ QUÝ KHÁCH HÀNG

  -TOÀN ĐẠI THÀNH chuyên nhập khẩu trực tiếp và phân phối cung cấp các loại pa lăng kéo tay

Từ các nhà sản xuất như: Daesan- Kawasaki- nitto- vital – nitchi- Elephant- Hak-TBM-Kudong.

Khác với những CTY Khác, TOÀN ĐẠI THÀNH lấy chất lượng để cạnh tranh, mong muốn hướng

Đến giá trị lâu dài cho Quý Khách Hàng.

*Xin giới thiệu đến quý khách hành sản phẩn pa lăng điện cáp KUDONG  xuất  xứ tại HÀN QUỐC , sản xuất tại HÀN QUỐC.

 https://lh3.googleusercontent.com/usrdjDN3LefuRXmwSOn2BoV5TDyYM7i3Yqa9ACRPZWTNH3vgnmRbKJBEztqxJEdZd3ZREESXQKi-gsR8BlTtp3WcAWrvOp5CsZrJgMR6rMnZgNXM0u7bAkf7L0aLRF-_PfeFXUT7tnyAAqyk-gMk-ydm3KdFrBckdyhvMtcvkATHFkuGtXSMdw9YhCM_SAA40kzvq5s3OXojqeU1Eg4EMi2V1-kgn9kw4scOvbp84pWBT_QAsCWzEmeSy5iHmQh4CkBTNyq4bS2SRj-gO2LfYaCjwm3sFPsmPqiS7ip7rQhLyygzAPKyiuDD4sFqKTLEVRPdQ0UXFMXmu8Kh378ZdIGSk2OGSl_LtmsXcxXvaDLUREYiUYpa0OsR92DmGBv3eLnNpwKHrDHUfXVhm1Y0cdbuQtcZu5jJf1WyGJzdArM_Ast5oEakS5d1P2ZAp5pOelscwbx-TPrt3krfyHxuak8uCOc9WGWjDsUDU-CojroPcKUU5wcltt-VPs5UpFIoTCqHtsuO8bH1r1ofr_o2YZmG17T7L7H_OUWBM3Tos_wayr3MCF73wx2Xxive89MdRAovda_CcIvEoCFCz82erdZAi5lroyGJVCSJQ8fhNV9nG3fC4j-J=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/gc8e_wJYPktsJAY2mIJTeG6kvltPrlTj0MHmba4eEZCKPfaaGygrP8iU0RHxiZWH8hHGt8DHrg1pquIfPXhI4qri5m1cHL8Y1Mpyr0PzaSf1ndeJhEkiNb9kArvTB1FiN5neSwLiBKLLfssjC5Lq9G94NzfDYWXm939VlPfhGfOzDY1Ny3EFc4sECXfJAwQtm_NRRVS2milqDRHJg_CyGikKYW_dIlkul9alVlsdFwY0dyphiz2is-xakAY-_ir4OlfQSYPMVWDw9jS_Xwk7oTqwFy90xnnoyQwLYPileU9wJF9MqQUvnuOhE3hvOnjEo-fErcPsLN95O1OC7hIzLc5mgI_lHGko-USnyenQmbKXBYRwi2zEfbXoN1ATiBXUf_jeXxTVIS9oYTOSZMB3LpMNBoIr9rncgeeZHp7giYsa4azJ1IWlKY1bnMi0nZy25o2kZhPaRXyER-Ce0AVh0DiQwJzyFWExxU27GRgqNIVfBK76Wureqi7XJjtMhbQbcK86LFtS0kwm0d7S8qaAC7rdSyhGE1RiwQAaMHnyUf-higMNx4C6QN5D6A6zI4toffzg5kzxJ-5X8fkxQXbVZBR0t7k-D-IZWWCO4dlbipr-gBhi=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/PfwqujFpkt7hTcOQ0Q5vhkJfLh1FG2vnau3Zz5R8YCqRquEcBt2scXj6flHaZadxZ4t7BZDVAt1pHke1bhqnRfj3QFN4YLXteaQD-k0A3TeAzE_2EHjh2cwarLG7gjdv5OnTvwGkKa3h_38GoQ0dY3IIfHXqD1OX90w21O_4WTq91oJaC0Ec0HrO4JvOf3J0M__1HU8Vjyg77I16bwSL1f8M1xhtUGlrPO8orLIp9tngjUi0vhKhlaox2WjgftqvOA2bTQO4E7ycKIUXezV6ZU6D4vdt4kvOz2hDm6GGiTSOqp5eLyx9YYPIMhWqerkmN-7SpVQDiYr7j2v2dvrYzVGDq6L7kHCkNVjIOx-iBtjZJ5R59mxHaG5qu8z75uTk1BLUXmdriVGhq_E2H2jr5SQHJIR9kamH92AWX3v1mZ8OBMJPWo7gLpsk4Rvl4gLPSVVvk3AZYFLcX5hyo_I_ZrYqNmqqr1wdaKsWu94M3cj1XoLLGlrQODaquqgxHQKUrQg4VIip4n9_EMKJ_qEs--Ou-qDZihddwbkHAEPcBEQp1luHMsc6RlOuqNy--Fv8CHYzbMilh22E-_VtJ0WHo8Du_b-sslOL5oY53kqo2ndwpeXOijeu=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/0wsNvWObLFGHdCM2_ltfqlU6Pr6zqhv0MQK0dkrAvHxtUXz3sAL0Zzbj4tXoyja35wK2F9E-KQqFMWDc1JN5fsH7hhgM2Uu_nIYt1F4gXttV58Wjnoc07YR6bqWPaekqPQBOrpWBmyiwB5I-P7IFqKEvNOis7Bd8yjC0aNMY63AeMHQNdWGax579rOcRpEpzHgPUG5UuO4pXjZz1KEYjJbboLq_Hpsdjlhs95y5xJ2I0BI9ecljYpk8jMcfqzkNpdOV_g37PTZabDkvr17aE7O4pQ5N-KTCg7zVQZlGdwjWOtc1sdGT61Erwvy1NzvNUYcbdzxwvIZOb3C4JMYd9PCCqpvyQZv_XB-V-CsPPOCJxGhUmqWMhS1qGwadyOBZsCaiU_XaDj7jB-qkv3avUp2ivLUpMVwW2cRr0RqZ3ObwSuQUKRc_37ZXHkWl8TsZm2vEu7__e6qZG1rU_WTTui5ZfrQewRqX0_utT-12dNCP4Cu_8ltXGwwhx9a2S9oPeHZi6h1T3Mg8C0C_L38uZmI_HOYZMwjt-Fi8enRMbSpdyBhOh__4pVSG-ngKjnsRu40hi5X8mcQ_tZmYkLdStNgtW2uN_d1r3SIcP-XW6lMvly2yd=s921-no

 

https://lh3.googleusercontent.com/xOo6s1dxrOcju9AhKQrkbWhr3JqfJ__GuD4L-IUbjD88XHtYbQ87WPcpN6CWX7XsjtFtO5LjVju48YYPIAX3ucRCQqjyVKaiNmqZfnunuNMzvXUO3h9HUlptcXYyy15ZP1UVNIZj7DlM_nZKqQctO_NOxneXGJBqneOTp-bCGeqvqNuMZoJcGlnaCt-lqz9yRq-juRjDgz4UG5HXcO60iIIoBKtFNleFozc7CGZJVcL0DJ5kromenb6SWqSrYBvUQnqCs7gHQU5PwsfJiLRqt8VCcng-E6pdZgN8W0C9PBMOaZ3BpORgxaTaJYRu80sp9xNli5bZBGcdNtorg_JLAGTDYJ-WO-jKHtngDDDf8OL-5emohfJ4gJpFwZ310iac90euwsn7zSpFT7ZM9xkmRC3apeMB4921eLQwo5jlhiXYomIi_bmNOiA9zAkmnRFkZmEL4rEQgcvTaXz8ckEPf018dV7qkGHz-M8XTvgpVoGmPBHK7X_9_PyjmZzrRuPP_HzpWFTpjiLL5BPQ9Rrr-YyDHVDZZzMMzrNCtUwu3S6gCzMLHcT-mu1UlxDaEnp3fqbvZNfFJb-UeXods_4RCt8yn3a6uHXs4kKsdUG7g7uWE4O1=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/WX6QxkGnh8UtUL1Z5ZlcdtWYdsrI5F_jZrWQuYMfQ0GdZ_tZSwsI8B59d6ZYuGI07vaQxyls5rSFUaFStrvOo57YzW2rWGDanv0z4LzTcu1WYf4ynbZfjVWMl-DkmP5b8sGTVRYuRa7C_X-XorMMMfIHLOk99XNLIzXOWNzdpNX98yvyCYAx3qrIoKZqkkQU_XF5Pq-60zmti_FgFjVq9fc4_LSvr5w81RIEReSYrcuNlkMGDOakpO4sQPwc_bjqoJbbntUqnH8bofnXdnoxDQIsix3unHzjq1EEjDGDZQENI7dZ7z66-AMI3Ek6DdNduUV_67vCiQrjT7oAaSIKRmjVoRqOHksa6P9BF6D_B4tL2DjTWxGnsJaHdg4kyvpKR13d2JWOZNltjFVGmzZ5NNubG0L-CEdYiwQMO4ZVZKOIf9sxTNAbQ-coaa4P5iDfBqxVtKNb7rwpjelsDBUUA4JEyNN2qAJ3x4yBcaGUPbZzJVCVrlBg4GhpSLEg9Q6f9y1iDh6A383SsQMZwIQED5zZYmmI3J3fusUtblK3zoy7lOKl_eVMWUjzgGJWFsD91QCzXsiMJQAaRjQ4sswRtdi8o5tdtOinWPnIdbqtL-uY1d7iWhTx=s921-no

 

 

 

Pa lăng điện xích KUDONG    1 tấn       6-12 mét        model  KD1-H6(12)-MH

 

Pa lăng điện xích KUDONG    2 tấn       6-12 mét        model  KD2-H6(12)-ML,  KD2-H12-DH

 

Pa lăng điện xích KUDONG    2.8 tấn    6-12 mét       model  KD2.8-H6(12)-MH,  KD2.8-H12-DH

 

Pa lăng điện xích KUDONG    3 tấn       6-12 mét        model  KD3-H6(12)-MH,  KD3-H12-DH

Pa lăng điện xích KUDONG    5 tấn       6-12 mét        model  KD5-H6(12)-MH,  KD5-H12-DH

Pa lăng điện xích KUDONG    35 tấn       12 mét          model  KD35-H12-DH  , KD35-H12-DL

Pa lăng điện xích KUDONG    50 tấn       12 mét          model  KD50-H12-DH  , KD50-H12-DL

Pa lăng điện xích KUDONG    60 tấn       12 mét          model  KD60-H12-DH  , KD60-H12-DL

Pa lăng điện xích KUDONG    70 tấn       12 mét          model  KD70-H12-DH  , KD70-H12-DL

 

Pa lăng  điện cáp KUDONG được chế tạo theo tiêu chuẩn thiết bị nâng HÀN QUỐC, sản phẩm chất lượng cao được bảo hành 12 tháng. Hàng hóa có sẵn trong kho, giao hàng miễn phi nội thành Hồ Chí Minh

 

* LƯU Ý !

 Phục vụ tận tình chu đáo – giao hàng tận nơi miễn phí trong khu vực Hồ Chí Minh

  Mọi thông tin yêu cầu và đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp: Mr Nghĩa: 0976843801

·         CÔNG TY TNHH MTV TOÀN ĐẠI THÀNH

·         25/20/13 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa

·         Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

·         Hotline: Mr Nghĩa: 0976843801

·         Email: Nghia.toandaithanh@gmail.com

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Văn Nghĩa
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.