Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Điện Gia dụng tại Long An

Pa lăng cân bằng TIGON 0.5-1.5kg 1-3kg 2.5-5kg 4.5-9kg 9-15kg 15-22kg 22-30kg 30-40kg 40-50kg 50-60kg 60-70kg 398 lượt xem

CÔNG  TY TNHH  MTV  TOÀN ĐẠI THÀNH

CHÚNG TÔI XIN GỬI LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG TỚI TOÀN THỂ QUÝ KHÁCH HÀNG

  -TOÀN ĐẠI THÀNH chuyên nhập khẩu trực tiếp và phân phối cung cấp các loại pa lăng kéo tay

Từ các nhà sản xuất như: Daesan- Kawasaki- nitto- vital – nitchi- Elephant- Hak-TBM-Kudong.

Khác với những CTY Khác, TOÀN ĐẠI THÀNH lấy chất lượng để cạnh tranh, mong muốn hướng

Đến giá trị lâu dài cho Quý Khách Hàng.

*Xin giới thiệu đến quý khách hành sản phẩn pa lăng cân bằng TIGON  xuất  xứ tại HÀN QUỐC, sản xuất tại HÀN QUỐC.

 https://lh3.googleusercontent.com/YUU-N-6D0yO9LatntrVPgetY8SpzPBStKkGMCXtGOS7GjCc89hT2fl7Up9_yZs-ZeguufAF_SJwzbxZMXvp3uZYqRtlql_XCipZqshabenspeR7jYzwoEmbdFJ3PPUQzJtduonkSkvpi-dN1Cbx-0GkvkwDO3dcNb7Vk3xhEq_QjJK_ohXpicg_FM6ut7X1sXAcWLa3Cyh5-KI0bx2OTkzTSYBxT51wgn7_jBMyNRYcdmm7iUuNKUMRMKbC9YTaxkRQ64MMebJV77BY9FCuIo-BTlduJVIM_wySf17Cm9YtZg543wHNhOpXjzBej8yNE8xwCPeFWEdxp8lFiGt8b8PZkjLjkb5vslgeqpPRtSviyI83Jrdb9L1TZDUvETtKTuC_cODW1M5ZWYtOQ3ak56yhhJVm5y5lPbZgpMaQIfq_srU_JRGIhhe4FGD19XB2CSwuq-exkfLwHaRTVVXzO5nAgG7vnFzZwcvCIy_H-2A0bnRIIWYj4Wf5xD-tCBl0nmfuF1Vds7LwTmundFCH_y5LFIYZvQC8Pg9maeDk5ck_2BpLu2oIDhF1jYChTS3dEPdIz-bLFIqEkFDlbeIipNPFnAIkKrcHAZxCdzFAy6W4_y7x-k8j2=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/h4yVfnhbmQmDSLdwMo9xrOexcrfJ-5BuM5D7EDlsn5_hZCBSZnQBXx5I29cDSWp-nTBzEYbgBFdmE68u3t7siBqLz91C8sUmTXBRxXkfYWahN2vI_1gpLhLcyP7w_mwsjx3F_ghbGTXsoW0F8GyI1MO8JNQosUBAygWN8aOpL-sOXqo8Vzd70eEYGiuRuiGHfGV78Yhb9tzDE2pRVEkZCXxi7j13oI7kPlTvSEgSeFRPepzIcNccAcKh19HKQGpIFcDqeuUHGfkbtAW7mEfRnZdyI7HUlwGFnU3Rqh9P9wzfdxhWUAnUBS1uClOvF3YVKCvd42U2RaR5bHf8HVEyXxkkkPiqimpPPoDTLn2OP5qI-Fjfy_scFBH9S84WuO2TxlyhtSc02dvEtsb6FCXIMTVhpbImX4UzxYQDphTPkjh6N-us_zKHL0sJ5eH1q7OAAStPRdo0A8R7e5dQtpB4QxpVw9_5vFyePZ0xGmZtIbg4ioxwm8saAJADmLfHSpkmkv41UfqF-FKb8I4G2aOfODMolmi-7RfHKSU9ho_SmxC7DI49hj-4a4oJxfX22h2-hNnxrzoFOLgJ72FbNt3cbEgGuzzpOT4YBXWUQQdr2NFbY2c8cbd7=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/Na7QASIIq1dXZo7H7aQUklIZIx5tDmBC75a-sR8VpGXnTFtaAIuDdGAkCECkVUK0av6AbrEpO0lmRenNEWyQt-QISaGKDp-RKm_xCRYkSwrHKgSQdppcNZWRePncZ4hV20wW7WWwlQgOdFyrkjTQlB_JN8E7oFBzlwNIu1DlsGD3OmV1-VCNRdX9b6xtXsLTu1DNVpvcr4o6jXIMZ6_ohsksGQxv0TA5RpkCckGZk4el1EH7GczQ7OhPNqZLLYflfP77hbArzu2vcBw3zyuzO1H8EwzOclOHVwp5iN_H64M8OQn7NDgaXWe4Z02tqxcUD_VzL5mv0KTo1YkuEIVcCQVRqRvBZkQkSFVoSNrWLye75F4JW2B88B46Hg0lSprbS0L8R_GFWn7G1dLetV1FFxp5iJJnfewXP30EM3z3jsTDj-pUZ5U41fiISs_PvZ-APCcMRDO-VGRdoZIdC3fo3g11KG7P8__c1Rw-V2PZnTXpsF9mMir89xWKzrOu8dTOqpRmdmSugilrbI-SlfRPyq6RdlKX6yiW1Ho76eD16z40vchcbokkOIpTyc2WFFO-IAOP7R2xvCRT_IiMqloMq381AJARY79vnAItCkgye5_H7x-q=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/ozoP7iurHOJSY-4-oVr6fJO_W3JkSMbvUdFtyUSS-OXIY-U7AYYT67CcVeggs1FK8qIE-2eRs8fcI8-Pyn_lRVHtdkwn-2gyFd_tj3GvxyxCeqyhjws6RUQ5kPZC7wLKFjvwqCDO0_L6i6U_SLfaCLnddPBLvm4v017UzZSRF_XCThWixSJQxdVkUcYssI-Mh3I-yF2I_ccw-YDr5aTHO0TizzNAb_4VHWff7jQYKlyTNKvH9qN28dU9jeRGQYGuxQ08ZNl9pw-6YqvI2-l8SPitNepzD3UC40SftTW_03jTIZETUH7YbvPhimEfXiaTH9f62eO8ruRm-vw0TtiU7hqtOr-_nVizicarhX_xRD-lUJCIgOzRTFgas5JXSLEfv_DXojM_YhZm9V6k58pt3Zq3HhNPYYfnNpkjmpvVxqsFSKJLwr7xbMtcxvuHEcMeaHoyoZEevVoH2k0wxa4ewV0l5BcTZRURFpFMRoNBq6p0kdX7Wc6ggbaaIuazr3D6z-7f1WtymxZFVg17tBQUR9aWzMJh0pnzPnvexOlyk5YBaQwgEw10G81-eFvJeeb-kp-EDY0KeEJKFncV-jyb1fQWwZ1Ng70gDhkbsOLvnltuJuT5=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/QcYFBVCwIYCkKkDG5jWTksTbpJd5L-V2dsf564Wc-tZvNKYSqR9fE-YKTJGpz9k9_0GzwBbDOzjfx-bwQnyXkswwdv9alJZAEd5SAImeC1fhQM_w6fN69ghv6PBQs9z4fJaiP93ZkpX8nZ4jx7xH6jv_5RpSm-QAcQdCyiGWsrwNmYdllmzWKP6Qh16hdNqK_b6Mqnb5qp3IFuAFfKJ52WgFaIyZNW_OhxWqj6-pP7vbhOWmBBsJVV2hDZaJBj8258mPDZc2t0LhVnHJ1aZTaqecg0W_n2zgEQaC_TdTRm_En9ws_qS52kp25v_6ZKLXxS8ihgNDjXBQ_ltsL8gp2gDSivdMbxjukaoxka8KIGzA2eDY8_410wMPE4DeaNUFROTnTvKSMt6mbWAi5w2i7Ktu7P7hloRppAz6nwNeUluawoH3K-2yoa13XIhxrWZbGInGQLf-fmJl88N81kBJxBxpIUHkA3ZbsO_9407STlVVSlZY2i-7tG8HwWiKH_SXuyb4M5vibkm2KhONn9_sxGKr271_NV5Mie1Ym9CC7744a4pjK48N-ayqtHQHjAtdjL7XXLFLeFH0Ds_d_xEtkTxBEfvzloarJneuazdViHsDDHuC=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/lpOuUuOVRkdjC0t-uuZUR9q-VRD7Gpo4oO_R41ZISXiJbyxn_FD6IxpjM_A1BJiE-6FzD-nZwwI4DiyflvG1SHelA8EUauYqo8Cgm3oWCd4UYapwgjXLZHWGx6l4MrVN19Hw5R-nh8rAr_eziSupmJVDHLVkCxpP1-Q59nsfoq95IjfiiW9fgJsfAIiDaqfEr9_jKrVsvUypIdyk6VST95pOiDnWYYRfYE5FCXEuE6MF1b-YNsQg9g03qAh5A5lcAkqMUag47Y2cN17Xby0yaSmvOL-su72e-YM3OkkbMwg19-ogxDWy21waPJSE8yd2Y7nILkrki7QEW-ZzDlvnew5kgIRwiJhyLE8WpAXzv1p_ElEPFo_sItLYP5y7a37ufo723pSq8ppqV7sb04FirEGaQ74Gl9S8uZgDjKXrTsRfWJpOqlziFF2iQStSWLTxFnVNZhMyXqdqnccfwcjkD1ZfMx2tz0Or7IXAIam02X-Bjl7EZrR_5Fpt46toAi1I4iPj2VbizQXYkcykpG52Ec8w1LkFs9ygnbZOOzEc4kpQRdI42EkE8ekDjSg-Fn8Cx888FO_wqQfSMGhcRtge3e5Y9qCDIMaTU8WlFyxtIL-Nv53Q4d6Y=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/U7kI3oFtGnqEHgsRzclmcxE23bMGgTpUGJ8BVgFUyfhiiMCk7kt_oR_zAd50A1iYhfenlV-Ndu5aqt1mbSK9_FpLfdDOwZaQmfOajLkcsYWyDQHzDEzng7AN_R1YrKE1arlEATBXU0J68tquGXlCLHVsVkQuWZWpY3m1EKOegujp0Q_eAwD8ZHgte1WIngYLUguQGSSXQKLrbJ7sHw9SL7h7SrCErOptDBLENDMj6Si6j5GaR91osWKUiBZ3LGp6f4yN42lL1pXw3WNjW9OkjotGXuQgs0Oad0SCu0Jfwuy2fbMc8f7U07e3_EI8JzOs37uJZh4FIWqE_L3zaMK9CXmaxE38QdjpZy88t02GYGRtPkF8VMYjN9WLekOOti9E554_YSBJTLUxni45C5KuaZvL8fdlFkMZAq-duNn2XFDHoxcsdBHg5k18ZXlnIJGLbFiiqE72zGDL2ffaNtOIy3qfYaavcL6vNeGp4gNJk49pv70iIl5Ng1ueO77zMRt0jf6qgvrq0SkwKeQiWXX66ggRglBXZ4WsETphW9xpwq_fgESHxiXK7wP8iky8Krz9eEfI6WYxyTJnIAYTjhpA-_hLDVmT1g6QixnaUEkcSRodOKSv=s921-no

 

Pa lăng cân bằng TIGON       0.5-1.5kg          0.5 mét      model TW-00

 

Pa lăng cân bằng TIGON       0.5-1.5kg          1 mét         model TW-0

 

Pa lăng cân bằng TIGON       1-3kg               1.3 mét      model TW-3

 

Pa lăng cân bằng TIGON       2.5-5kg             1.3 mét      model TW-5

 

Pa lăng cân bằng TIGON       4.5-9kg             1.3 mét      model TW-9

 

Pa lăng cân bằng TIGON       9-15kg             1.3 mét      model TW-15

 

Pa lăng cân bằng TIGON       15-22kg             1.5 mét      model TW-22

Pa lăng cân bằng TIGON       22-30kg             1.5 mét      model TW-30

Pa lăng cân bằng TIGON       30-40kg             1.5 mét      model TW-40

Pa lăng cân bằng TIGON       40-50kg             1.5 mét      model TW-50

Pa lăng cân bằng TIGON       50-60kg             1.5 mét      model TW-60

Pa lăng cân bằng TIGON       60-70kg             1.5 mét      model TW-70

Pa lăng  cân bằng TIGON  được chế tạo theo tiêu chuẩn thiết bị nâng HÀN QUỐC, sản phẩm chất lượng cao được bảo hành 12 tháng. Hàng hóa có sẵn trong kho, giao hàng miễn phi nội thành Hồ Chí Minh

* LƯU Ý !

 Phục vụ tận tình chu đáo – giao hàng tận nơi miễn phí trong khu vực Hồ Chí Minh

  Mọi thông tin yêu cầu và đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp: Mr Nghĩa: 0976843801

·         CÔNG TY TNHH MTV TOÀN ĐẠI THÀNH

·         25/20/13 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa

·         Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

·         Hotline: Mr Nghĩa: 0976843801

·         Email: Nghia.toandaithanh@gmail.com

·         Website: www.khohangcongnghiep.vn

 

 

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Văn Nghĩa

Nhà tài trợ Quảng cáo miền Tây www.MienTay.net.vn 0915 32 6788

Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.