Góc Nhà Tài Trợ TRANG CHI TIẾT NỘI DUNG

Điện Gia dụng tại Sóc Trăng

Pa lăng cân bằng ENDO từ 0.5kg đến 70kg 246 lượt xem

CÔNG  TY TNHH  MTV  TOÀN ĐẠI THÀNH

CHÚNG TÔI XIN GỬI LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG TỚI TOÀN THỂ QUÝ KHÁCH HÀNG

  -TOÀN ĐẠI THÀNH chuyên nhập khẩu trực tiếp và phân phối cung cấp các loại pa lăng kéo tay

Từ các nhà sản xuất như: Daesan- Kawasaki- nitto- vital – nitchi- Elephant- Hak-TBM-Kudong.

Khác với những CTY Khác, TOÀN ĐẠI THÀNH lấy chất lượng để cạnh tranh, mong muốn hướng

Đến giá trị lâu dài cho Quý Khách Hàng.

*Xin giới thiệu đến quý khách hành sản phẩn pa lăng cân bằng ENDO  xuất  xứ tại HÀN QUỐC, sản xuất tại HÀN QUỐC.

https://lh3.googleusercontent.com/Ej6u3WpFR6tjWzW9cphBd4P3YMBb9QM39gmCRonjIQYecGRf8gt_6BzUQNt86hd7tg2yri9m29OVQMO_aM2Vq3ftPoN67SSDzBOm7bZgC7MMVhxq4STrU7GtHN-LWCEL9CXM-uEthfc2juEAoNILxFGSlJU-yWLnlsINGWmXcJiQrsGdM5fDbwrgAl58Iz94Gbjk-pEAGTFbC5VPMuAqOiBLnsfb4Uj4b_a6d43OLojpYp_zed7Jb1HvQHIPCIqC2GTQ0zIslFqB_7CTBMNZnbz9-6KzBUvWaxsdpFy2bLaXyptvU_f_8tL9x-PeSRuTmSgZJUNc8iqyk4iUo6VL5Q1OjBhNaF2YhIsjebibrP5r1Y69K3ZDgDxmFeP7M9YeTEexF2PiuKWVUcxk2t-acB5904Xbdcde6VPJJozCZ9EPez8ML7xO9Q0HnZdKXii0HcTyK7BAhuC2HZBgjmNbHtrBlB6kaoF1jz4byzjqcrwKPqcoNruYXk8iMNlbe-9Yljvjtpn0zBQjYV0gb-YJ2ko-LwR21pPy9DC0VTBwFObe960C5Ta_6asogzOkMbQ0BWSQBvriMlnFF249Cea3dt1hsc4k4k3ZSrWC29mRtmf5vKwV=s220-no

https://lh3.googleusercontent.com/mGEvi-Nh64S1FnTEGgLtsL_2-LQTkMBXYn_7_AsIfDRfK9vHNdHFWp5nvexknFwCUy43vT5C0I3u4Oaen72_mf2aZFBo5XUvQ8KxTNO-Cf01a2KbWyZpaPfZbmPksZyuxAazKijXd91pXC6ApU55JXx4_HWXIG-BLoN2I4zrgvG7aDHTgXk64gK52rV3V_wDd281OpIzQhVKOyxCZPmGbctH4DyS19jk3iMin--HdX4qsmSUfDKOS7qpPCEqzVz3EBcxB7xd_EDJ9N3ssXsaKwDmxo0sgcN0LMhKYs_xwglE5r4NifJV_jLOwly2xmALuQUcp81KBcjrrJDcYL1qx79WS-mEFWs7b25cFFMFi31rcnBUNcz0QUBX6XnnL2xkspH8BBTWiHuUzwoBiIDoP0gL6R1ucSjs0DpPcbeLB5ZpdJAtIkKrVrHAjL4-jWRyZwP7GzFnSTX7FAKLOqQF6TF1oIaUsLOuUSF3NsJwJsLfpYleSK9UlTuOZGZiNqrVJCzm8Mw1i-SCleAd_v6ourHINZfjV2CtZIFTSMJY-xrG3_j3g0aVM7tBShEp3ZgydHK2QoWhC-fPcxJZurD-ayv-Yz5rWO8Mmd8sMzBrKCwsxU8u=s921-no

 https://lh3.googleusercontent.com/_JMeQ_Px_vYPynpFH9ZyYQ8sfbTIi6X1JPBSS_nRj6gqNC82Ahb6k5LofZLdTYTeYYOo6jQfc1SsRx1K68bZo-lnkvuVZoFyzKOmyxsiVdHsWDWExokme0LNyTPiXB2fcKFD3BJskIMDYGzBJQLpPXZRGS-A6xF8qFUU4F8Wn25W8KFIYqn2nU0pfFMwaUe0O4ZkWY66hiBHvQKHWElqTzcgLKD-4z-91tY0Y39ob3aVd_VuFMqEtR5hbj7GycW8lw2_qtytxEkFlZRhlSWGnQs-6Om93LiuNmtnuy7yrFmC9TwFXNJCgTz1ItIZY8Sxf2Ntvk0Ocq6qBWeFIDGCkn23tIF2v05VN8tSeEi4Qs9c2rPfWqn-f2Gf8Lp2Ho6i4ZcvM2BGnEYXHEmWENpNX4iN_wZTWB21MICmh0xANa0PQBn8BdOtfDWwLYNIkKUfbITIPhOa3KJrSnxyp3A9BNMtRbWEfU1btFAmnYYzkrQvu4dkb_8V_0v954EuzCro3yjbGOboFky1rTDTToyIyqS1kE8_1edFXyr9EN-xKQFJg8YH4XBNLTeiq6VcDr6fJ1w2DsQQtApUn3f7VP-NeZYI1zssaUz-rwcUgwTipDr-9-iW=s921-no

 

https://lh3.googleusercontent.com/RGj3L0fSKomclpw5TLuvI7wlb8-sxEeh8sumuOJpRnWdsdKz46M0SmQfIQ2Cyvouxg_CcEZZpvNGkbZ2TJwVlALoHDewHkrXaczJVWHHkAE8Cy90E7Iqy8RDspEG1YpS9htn1NjoHre65Ub2bdLbJ1fv51J-TZj2FKIwoTpenu_klQZ9AAvol0GPaPqKon3b8TmUwQc70VT1bREyZjhq0gMRGjKXpiiR18S8_eL0wNcW0a-NvkM3lR-EqW4hTumow4lIWmguCoGhOgK70KeW_6z2AwdlMaAbSHGdg6HOujISBVQwjj9hTdW0ZFBxaYv0dl1zRrndpEiAXUAJJ8-9hEBjfTfJ_bcJGOIjUqOuBU3sp6gqA1ifuwYwp1hhMUd93OV_D3l6qn9KiWzI2K3io1rpGqyRpGsqziPMFBX7MnVLGftUO1h8QxV7qhWJexbrTpxh006ezw10tJExW_dhOQB4ENG7Umsoy6Y9FHxSwal_z5OEXLD9Oj9vEmSA0-HqkncshQLd_cTdZen_se5tIPBroV9VMJ7EruEG2lNjAHYb3FnQwXxBpyvS9vAN_I_nJ0eVzWYQQjPmoUFZxjbjE8fRT1ThWm1S1WDWZcE9VHEcFkrW=s921-no

 https://lh3.googleusercontent.com/tsbO3-skHXARCNUMNuS4CSgR2YwQ7lmjVYkHReWTIypO6Wq44m_l544TkcwH4LPdKtfq0TobVtd428Gqoa1loVNmh8jvnb5Bg_9IuyFccZHzdk2uImyQDWOzSkbVnVRdHcBaY5efRYn2NRix-xOUtNcqxdJAjS2Y_VeXP03L-ryOrhgbNEF9L2sO89N6G8wnqrcCCsOi-rBe39qQYRRMnWNw3nX1hq9EqI4ffvshekcROComzMvDZOF0B92ad4B0KMtRt9OCQh_rgVAa8dNZbOVJWA7zxLn7pZX9jC9LmcDTR5u7SUQMmsFFSa-KYWdUmYFQU1-JYYBIItLJmbh3PbkIoklWWfM3wlMhQgCFKIqFgiTuWtvgt_E1T6Q3X50soS54vHc0rDxm8_yIh4paZ-qg3kByxh8uY-5A1CqKX4VRQtAgQVlYPu0AS91cR4d1k7JZkE-ce7iGG-mQ0J63gIO5wVwOEcKo1PlETyEjjOpqk1c-G6juKMUJWrXEBst7hDuhppBtflNCVKtD9VAUZHatvYzDpTu21c3AGFqy4qsaUUrirHXg9Wo2IPpXGUMQz8F1RJKTUiE1GqJJFd7GKWCjbNBrLldQDcc6z_t7EmV1yRX_OKHp=s921-no

https://lh3.googleusercontent.com/DlH-HbCUrbZ6HhLd0reLCkTn7rAElMIFm6B2IGXhkyw_Sl1v6YgQ2UEvPVJ9q1eNo632IKBvoHomP9t3dDlugUMdeuhxZpLZzf-OjbR1J53UEnka9v7BFFRIh73Fsa_-0sfO83HHzi0a73cSDeWsN8o1eWBlCPqJc3gdE7pzf9p8NfmcX6WrDEmOGGF6zagumJKcCSSp6wcktf1BOfhAuHXkBJWueQCS7sMZByiu2l2Q3qdUPTWH4zNOOxQBlLoIGfACArbTT41sPz7nZPuHCLn7K44CtU8eczk2OIPQyxJh-4Hw2qfsTPw8Hv-EvfqPnTYhVNfFlUoCiW7z9K70h8QecmZY8A0wuF2USgWcKGWLMGx94z0kIEPZ4ZEZihDwOF3v6Z-NK81ZnAcBVjleA7x_wDHSI7bK4EO2UjvrbTTJyp3_pi2GeF53zenxDiUYn8flcUsOsx1vUpSCzDP-GJWB4dpe5bhWuXXjvEjSRcQPn2Epg9f61zwbSyH2c_B_WjyZNs-5_qDRmw_0FxLEU1yhOk0d99LfsRyYX6r0KyHDQ-YKsgMe_KWfzV2tWh4jgWt3u2Zt0Oz3mWIEA_QJS6tx2wWQTzpPCsQ3AhHt8MBOUweb=s921-no

 

 

 

Pa lăng cân bằng         0.5-1.5kg         0.5 mét       model   EK-00

Pa lăng cân bằng         0.5-1.5kg         1m mét       model   EK-0

Pa lăng cân bằng         0.3-0.6kg         1.5 mét       model   ERP-06E

Pa lăng cân bằng         0.5-1.0kg         1.5 mét       model   ERP-1E

Pa lăng cân bằng         1-2kg               1.5 mét       model   ERP-2E

Pa lăng cân bằng         1-3 kg              1.3 mét       model   EW-3

Pa lăng cân bằng         2.5-50 kg          1.3 mét       model   EW-5

Pa lăng cân bằng         1.5-3 kg             1.3 mét       model   EWS-3

Pa lăng cân bằng         3-5   kg             1.3 mét       model   EWS-5

Pa lăng cân bằng         5-7   kg             1.3 mét       model   EWS-7

 

Pa lăng cân bằng         4.5-9 kg             1.3 mét       model   EWF-9

Pa lăng cân bằng         9-15  kg             1.3 mét       model   EWF-15

Pa lăng cân bằng         15-22 kg             1.3 mét       model   EWF-22

Pa lăng cân bằng         22-30 kg             1.3 mét       model   EWF-30

Pa lăng cân bằng         30-40 kg             1.3 mét       model   EWF-40

Pa lăng cân bằng         40-50 kg             1.3 mét       model   EWF-50

Pa lăng cân bằng         50-60 kg             1.3 mét       model   EWF-60

Pa lăng cân bằng         60-70 kg             1.3 mét       model   EWF-70

Pa lăng cân bằng         70-90 kg             2 mét         model   EWF-90

Pa lăng cân bằng         85-105 kg           2 mét         model   EWF-105

Pa lăng cân bằng         100-120 kg          2 mét         model   EWF-120

Pa lăng cân bằng         70-90 kg             2 mét          model   EWF-90A

Pa lăng cân bằng         85-105 kg           2 mét          model   EWF-105A

Pa lăng cân bằng         100-120 kg          2 mét          model   EWF-120A

Pa lăng cân bằng         120-140 kg         1.2 mét          model   ETP-14

Pa lăng cân bằng         140-170 kg         1.2 mét          model   ETP-15

Pa lăng cân bằng         170-200 kg         1.2 mét          model   ETP-16

Pa lăng cân bằng         1.5-3 kg         2.5 mét          model   ELF-3

Pa lăng cân bằng         3-5 kg            2.5 mét          model   ELF-5

Pa lăng cân bằng         5-9 kg            2.5 mét          model   ELF-9

Pa lăng cân bằng         9-15 kg          2.5 mét          model   ELF-15

Pa lăng cân bằng         15-20 kg        2.5 mét          model   ELF-20

Pa lăng cân bằng         20-30 kg         2.5 mét          model   ELF-30

Pa lăng cân bằng         30-40 kg         2.5 mét          model   ELF-40

Pa lăng cân bằng         40-50 kg         2.5 mét          model   ELF-50

Pa lăng cân bằng         50-60 kg         2.5 mét          model   ELF-60

Pa lăng cân bằng         60-70 kg         2.5 mét          model   ELF-70

Pa lăng  cân bằng ENDO  được chế tạo theo tiêu chuẩn thiết bị nâng HÀN QUỐC, sản phẩm chất lượng cao được bảo hành 12 tháng. Hàng hóa có sẵn trong kho, giao hàng miễn phi nội thành Hồ Chí Minh

 

* LƯU Ý !

 Phục vụ tận tình chu đáo – giao hàng tận nơi miễn phí trong khu vực Hồ Chí Minh

  Mọi thông tin yêu cầu và đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp: Mr Nghĩa: 0976843801

·         CÔNG TY TNHH MTV TOÀN ĐẠI THÀNH

·         25/20/13 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa

·         Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

·         Hotline: Mr Nghĩa: 0976843801

·         Email: Nghia.toandaithanh@gmail.com

·         Website: www.khohangcongnghiep.vn

Tags:
Đăng bởi: Nguyễn Văn Nghĩa
Giới thiệu Miền Tây Net | Liên hệ góp ý | Quy định sử dụng | Bảng giá quảng cáo | Thông tin thanh toán
©2012 Miền Tây Net - Trang thông tin tổng hợp chia sẽ từ các nguồn sao chép.
Vui lòng fax công văn cảnh báo vi phạm nếu vô tình chúng tôi sao chép thông tin độc quyền từ các quý báo điện tử, trang thông tin.